Τόμος Συνόψεων

Παρακάτω βρίσκεται η Α’ Έκδοση, του Τόμου των Συνόψεων του συνεδρίου.

Επειδή πολλά κείμενα που ήρθαν στην  Ο.Ε. δεν ακολούθησαν τις οδηγίες συγγραφής, θα ακολουθήσει Β’ Έκδοση με διορθώσεις.

Τόμος Συνόψεων

Τόμος Συνόψεων