Σημαντικές Ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

  1. 7 Ιουλίου 2014 : Ανακοίνωση Συνεδρίου
  2. 1 Σεπτεμβρίου 2014 : Έναρξη υποβολής εργασιών
  3. 30 Νοεμβρίου 2014: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών
  4. 15 Ιανουαρίου 2014 : Καταληκτική ημερομηνία ενημέρωσης για τις κρίσεις
  5. 10 Φεβρουαρίου 2015 : Καταληκτική ημερομηνία υποβολής διορθωμένων εργασιών
  6. 20 31 Μαρτίου 2015 : Τέλος προεγγραφών
  7. 3 Απριλίου 2015 : Ανάρτηση Προγράμματος
  8. 8-10 Μαίου 2015 : Διεξαγωγή του συνεδρίου
Για την οργανωτική επιτροπή
Δημήτρης Ψύλλος
Καθηγητής ΠΤΔΕ ΑΠΘ
Πρόεδρος του Συνεδρίου
psillos@eled.auth.gr
2310991216