Οργανωτική Επιτροπή

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 9ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΕΦΕΤ

  1. Ψύλλος Δημήτρης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  2. Σιγάλας Μιχάλης, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  3. Καλλέρη Μαρία, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  4.  Σταμοβλάσης Δημήτρης, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  5. Μολοχίδης Τάσος, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  6. Λεύκος Ιωάννης,  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
  7. Αντώνογλου Λεμονιά,  Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  8. Χαριστός Νικόλαος, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  9. Ταραμόπουλος Αθανάσιος, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Γραμματεία

    Δαλαγδή Ελεάνα