Τόπος διεξαγωγής

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

0 1 2

Δείτε το παρακάτω στο Google Maps